Ceník

Na kolik vás naše služby vyjdou?

Nabízíme vyřízení 3 dotačních titulů

Klasická NZÚ pro rodinné domy.

Dotace bude vyplacena až po realizaci opatření 65 000 Kč.

*** Smlouvy podepsané do 15.9.2023 budou vyřízeny za starou částku 55 000 Kč

Za vyřízení dotace platíte až po vyplacení dotace na váš účet. Bez záloh dopředu. Provize je fixní a jednotná pro všechny realizace, a její výše činí 65 000 Kč. Na tuto částku lze získat dotaci až do výše 27 500 Kč.

Konečná částka za vyřízení dotace, po odečtení státního příspěvku na projekt a posudek tedy činí 37 500 Kč. Pokud dotaci na zateplení nevyčerpáte v plné míře, může být náklad za vyřízení dotace pouze 18 750 Kč.

Provize:

65 000 Kč

Dotace na provizi:

27 500 Kč

Konečná částka za vyřízení dotace

37 500 Kč

Při nevyčerpání v plné míře

18 750 Kč

Oprav dům po babičce pro rodinné domy.

Dotace bude vyplacena před realizací zateplení 95 000 Kč.

Za vyřízení dotace platíte až po vyplacení dotace na váš účet. Bez záloh dopředu. Provize je fixní a jednotná pro všechny realizace, a její výše činí 95 000 Kč. Na tuto částku lze získat dotaci až do výše 55 000 Kč.

Konečná částka za vyřízení dotace, po odečtení státního příspěvku na projekt a posudek tedy činí 40 000 Kč. Pokud dotaci na zateplení nevyčerpáte v plné míře, může být náklad za vyřízení dotace pouze 20 000 Kč.

Provize:

95 000 Kč

Dotace na provizi:

55 000 Kč

Konečná částka za vyřízení dotace

40 000 Kč

Při nevyčerpání v plné míře

20 000 Kč

Dotace na zateplení bytových domů.

Za vyřízení dotace platíte až po vyplacení dotace na váš účet. Bez záloh dopředu. Provize je fixní a jednotná pro všechny realizace, a její výše činí 110 000 Kč. Na tuto částku lze získat dotaci až do výše 55 000 Kč.

Konečná částka za vyřízení dotace, po odečtení státního příspěvku na projekt a posudek tedy činí 55 000 Kč. Pokud dotaci na zateplení nevyčerpáte v plné míře, může být náklad za vyřízení dotace pouze 27 500 Kč.

Provize:

110 000 Kč

Dotace na provizi:

55 000 Kč

Konečná částka za vyřízení dotace

55 000 Kč

Při nevyčerpání v plné míře

27 500 Kč

Co je zahrnuto v ceně?

1. návštěva, konzultace, výpočet orientační výše možné dotace - tato návštěva je vždy zdarma

pomoc při registraci Identity občana.

pasportizace vašeho domu projektantem

vypracování energetického hodnocení pro program Nová zelená úsporám, jehož součástí je průkaz energetické náročnosti domu v původním a navrženém stavu.

návrh vhodných ekonomických opatření vedoucí ke snížení energetické náročností domu

konzultace navržených opatření

první administrace žádosti a obhajoba

úpravy v projektech na základě připomínkového řízení Státního fondu životního prostředí

konzultace s realizační firmou, kontrola stavby v případě problémů

kontrola a konzultace faktur

příprava soupisů prací pro realizační firmu

správa technického dozoru stavby na základě fotografií ze stavby

administrace žádosti o vyplacení dotace z programu Nová zelená úsporám. Pro vyplacení dotace je vám k dispozici samostatný člen týmu

Jak to probíhá?

Co děláme my a o co se musíte postarat sami

MY

Bezplatná informativní návštěva u vás
Zařazení vašeho objektu do kategorie umožňující čerpat dotace
Pasportizace objektu
Příprava a vypracování autorizovaného projektu vašeho domu
Vypracování energetického hodnocení dle požadavků NZÚ
Podání žádosti o dotaci a její administrace
Obhajoba žádaných prostředků
Připomínkové řízení

VY

Zateplení domu
Zašlete nám faktury za realizaci opatření a my požádáme o vyplácení
dotace, případně vám připravíme soupisy prací pro realizační firmu.

Dopředu nám nic neplatíte. Za vyřízení dotace platíte až po připsání dotace na váš účet.

Realizace

Naše práce mluví za nás

Před realizací

Po realizaci

Před realizací

Po realizaci

Další realizace

Mapa realizací

Kde všude už díky nám dotaci získali