Ceník

Na kolik vás naše služby vyjdou?

Co všechno je započítáno
v částce 55 000 Kč?

Za vyřízení dotace platíte až po připsání finančního obnosu na váš účet. Provize je předem stanovená a jednotná pro všechny realizace a její výše je 55 000 Kč. Na tuto částku lze získat dotaci až ve výši 27 500 Kč.

Konečná částka: 27 500 Kč

1. návštěva, konzultace, výpočet orientační výše možné dotace - tato návštěva je vždy zdarma

pomoc při registraci Identity občana.

pasportizace vašeho domu projektantem

vypracování energetického hodnocení pro program Nová zelená úsporám, jehož součástí je průkaz energetické náročnosti domu v původním a navrženém stavu.

návrh vhodných ekonomických opatření vedoucí ke snížení energetické náročností domu

konzultace navržených opatření

první administrace žádosti a obhajoba

úpravy v projektech na základě připomínkového řízení Státního fondu životního prostředí

konzultace s realizační firmou, kontrola stavby v případě problémů

kontrola a konzultace faktur

příprava soupisů prací pro realizační firmu

správa technického dozoru stavby na základě fotografií ze stavby

administrace žádosti o vyplacení dotace z programu Nová zelená úsporám. Pro vyplacení dotace je vám k dispozici samostatný člen týmu

Jak to probíhá?

Co děláme my a o co se musíte postarat sami

MY

Bezplatná informativní návštěva u vás
Zařazení vašeho objektu do kategorie umožňující čerpat dotace
Pasportizace objektu
Příprava a vypracování autorizovaného projektu vašeho domu
Vypracování energetického hodnocení dle požadavků NZÚ
Podání žádosti o dotaci a její administrace
Obhajoba žádaných prostředků
Připomínkové řízení

VY

Zateplení domu
Zašlete nám faktury za realizaci opatření a my požádáme o vyplácení
dotace, případně vám připravíme soupisy prací pro realizační firmu.

Dopředu nám nic neplatíte. Odměnu nám vyplácíte až při čerpání výše dotace.

Realizace

Naše práce mluví za nás

Před realizací

Po realizaci

Před realizací

Po realizaci

Další realizace

Mapa realizací

Kde všude už díky nám dotaci získali